Čištění okapů

Čištění okapů by mělo být pravidelnou činností při údržbě vaší nemovitosti. V okapech, které nejsou pravidelně čištěny, se usazují nečistoty ze střech a okolí (např. nálety listí ze stromů a trus ptáků.

Nečištěný okap poté přestává plnit svou funkci, hrozí že na silného deště, nebude spolehlivě odvádět vodu do okapových svodů a dále pak na ulici či do kanalizace. Tím může docházet k přetékání okapového žlabu a voda následně bude stékat po fasádě, zatékat pod parapety a do oken domu. Tím bude docházek k poškození jak fasády domu, tak také parapetů a oken. Následně se bude zvyšovat vlhkost na fasádě a to může vést ke vzniku plísní na fasádě domu. Vlhká fasáda je dále náchylná pro tvoření hub a také se na fasádě více usazují nečistoty. Taková stav zcela jistě není příjemný pro obývání nemovitosti. Pokud jsou okapové žlaby nečištěny dlouhou dobu a nánosy usazenin se navyšují, může také docházet k růstu náletových dřevin v okapovém žlabu. Usazené nečistoty, růst rostlin v okapovém žlabu začne nadměrně zatěžovat okapové háky, kterými jsou žlaby přichycené. Následně může začít docházet ke změně sklonu okapových žlabů. Nečištěné a neošetřené okapové žlaby jsou více náchylné k proreznutí a uvolňování ve spojích.

Jak často je nutné čistit okap?

Čištění okapů je vhodné provádět pravidelně. Velice záleží na umístění vaší nemovitosti, zda je umístěna v okolí vzrostlé vegetace a do okapů se vám dostává listí ze stromů, zda je v okolí vaší nemovitosti výskyt velkého množství ptactva, také záleží z jaké střešní krytiny je střechy daného objektu. V neposlední řadě, z jakého materiálu jsou okapové žlaby a svody vyrobeny. Čištění a kontrola okapů se doporučuje nejméně jednou do roka.

Jak probíhá čistění okapů?

Velice záleží na míře znečištění daného okapového svodu. Pokud je okapový svod již velice znečištěn a obsahuje vrstvu usazenin, nejdříve okapový svod vyčistíme mechanicky, tedy tak, že usazeniny ručně z okapového žlabu odstraníme. Po tomto ručním vyčištění dojde k čištění tlakovou vodou tak, aby v okapovém žlabu nezůstaly žádné nečistoty. Veškeré usazeniny dopravíme na zem tak, aby nedošlo k znečištění fasády domu a jeho okolí.

Co okapové svody?

Součástí čištění okapů je také kontrola a vyčištění okapových svodů. Pokud je okap znečištěný a obsahuje nánosy usazenin, lze předpokládat, že i okapový svod může obsahovat nečistoty, které mohou bránit v odtoku vody.

Následné činnosti po vyčištění okapů

Poté co budou okapové žlaby a svody vyčištěny, je možné odhalit různé destrukce a poruchy, které byli skryté. Může se jednat o uvolnění spojů okapových žlabů, proreznutí některých částí, uvolnění uchycení okapových žlabů, špatný sklon. Zdokumentujeme veškeré chybné funkce okapů a navrhneme majiteli nemovitosti následné řešení.