Nové komíny

V současné době se nové zděné komíny už nestaví klasickým zděním z cihel. Používají se prefabrikované stavebnice. Tyto stavebnice jsou vybaveny vložkou (keramickou či nerezovou), kolem které je tepelná izolace, nebo vzduchová mezera. Plášť komínu tvoří cihelná nebo betonová tvárnice z odlehčeného betonu.

Jaký do novostavby?

Na tuto otázku je třeba odpovědět již ve stadiu projektování. Není možné postavit nejdříve komín a pak teprve řešit, čím a jak budeme topit. Musíme ho stavět s ohledem na druh paliva, výkon spotřebiče a samotný dům – jeho výšku, druh konstrukce i energetickou náročnost. Komín je vlastně jediným motorem, který pohání spotřebič, bez komínu s potřebným tahem by dobře nefungoval krb ani atmosférický plynový kotel. Zajištění správného tahu je u chladnějších spalin obtížnější, protože zdrojem tahu je právě teplo ve spalinách. Kromě tahu je potřeba zajistit i přívod vzduchu ke spotřebiči, v současných utěsněných domech již není možné, ba je nebezpečné, spoléhat na vzduch v místnosti. Zvolit můžeme masivní zděný komín či lehký nerezový. Ve zděných stavbách obvykle volíme podobné technologie jako u celého domu, u dřevostaveb, kde se vyhýbáme mokrým stavebním procesům, dáváme většinou přednost lehkým komínům, které se montují suchou cestou.

Jeden nebo dva?

Navrhnout v domě dva komíny může být užitečným řešením pro domy s centrálním teplovodním vytápěním. Jeden komín bude určen pro kotel, a druhý pro příležitostné topení v krbu či krbových kamnech. Je sice možné postavit komín se dvěma průduchy různého průměru – pro kotel a pro krb, bude nás to však omezovat v dispozičním řešení domu – kotel i krb budou muset být blízko sebe. Většinou kotel, často s akumulační nádrží, umisťujeme do technické místnosti stranou od hlavního obytného prostoru.

Potřebujeme kominíka?

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá povinnost pravidelně čistit a kontrolovat spalinové cesty a vyjmenovává, ve kterých případech je nutná jejich revize. Byla zveřejněna prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu.

Čištění spalinové cesty u spotřebičů do 50 kW u pevných paliv je nutné třikrát ročně, u sezonních dvakrát, u kapalných paliv dvakrát, respektive jednou ročně, u plynných jednou ročně.
Čištění je možné provádět i svépomocí, revizi mohou zajistit pouze autorizovaní a speciálně přezkušovaní kominíci.
Kontrolu spalinové cesty musí provést u všech druhů paliv jednou ročně vyučený kominík s živnostenským listem v oboru kominictví. Ten vydá o provedené kontrole písemné potvrzení.