Komíny z cihel

Poškozené části či nové komíny je nutné vyzdít z kvalitních cihel, které vždy zvýší kvalitu a trvanlivost tělesa. Každý komín byl měl být opatřen betonovou hlavou s okapničkou. Docílíme tím, že voda či dehet ze spalin odkápne vedle komína.

Komín ve starším domě

Jednovrstvé zděné komíny už nemusí současným nárokům vyhovovat. Proto pokud máte podezření, že komín není v dobrém stavu, či pokud chcete změnit spotřebič, je dobré nechat provést jeho revizi. Ve druhém případě je to dokonce vaše povinnost. Nejčastějším způsobem opravy je vložkování, ne vždy je však nutné, a naopak, někdy ani vyvložkování nepomůže a je nutná kompletní rekonstrukce – výměna komínu. Vyvložkovaný komín zamezuje úniku spalin do interiéru, zvyšuje komínový tah a zajišťuje nenasákavost povrchu komínu. Pokud nemá průduch dostatečnou světlost, aby se do něj vložka vešla, komín se vyfrézuje do většího profilu. To však s sebou nese nebezpečí, že dojde k těžko zjistitelným narušením. Bezpečnější je postavit komín nový. Třeba v jiném místě, například na fasádě domu. Možnosti rozhodně existují.

Potřebujeme kominíka?

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá povinnost pravidelně čistit a kontrolovat spalinové cesty a vyjmenovává, ve kterých případech je nutná jejich revize. Letos byla zveřejněna nová prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu.

Čištění spalinové cesty u spotřebičů do 50 kW u pevných paliv je nutné třikrát ročně, u sezonních dvakrát, u kapalných paliv dvakrát, respektive jednou ročně, u plynných jednou ročně.
Čištění je možné provádět i svépomocí, revizi mohou zajistit pouze autorizovaní a speciálně přezkušovaní kominíci.
Kontrolu spalinové cesty musí provést u všech druhů paliv jednou ročně vyučený kominík s živnostenským listem v oboru kominictví. Ten vydá o provedené kontrole písemné potvrzení.